KHXD trường chuẩn quốc gia

Thứ bảy - 20/01/2018 19:55
KHXD trường chuẩn quốc gia

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TH THANH VĂN

 
 

 


Số: …./KH-THTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thanh Văn, ngày 15 tháng 9  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm học 2017-2018

 
 

 

 

I- Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích:

- Dựa vào Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đat mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 01/2003/QĐ - BGD & ĐT, ngày 01/01/2003 về việc ban hành quy Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

- Xây dựng kế hoạch của nhà trường phấn đấu năm 2017, trường Tiểu học Thanh Văn đạt chuẩn Quốc gia.

- Cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường đoàn kết nhất trí quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia của nhà trường.

- Thông qua kế hoạch với các bộ phận trong nhà trường, các thế hệ thầy cô giáo và học sinh của nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh đóng góp tinh thần, vật chất xây dựng nhà trường đạt danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế của nhà trường, bám sát vào tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, học sinh nắm bắt kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn Quốc gia.

- Cán bộ giáo viên công nhân viên nhà trường và các bậc cha mẹ học sinh, các nhà doanh nghiệp trong ngoài nhà trường động viên giúp đỡ  tinh thần và vật chất.

- Các cơ quan ban ngành tạo điều kiện giúp đỡ

- Họp bàn, báo cáo định kì rút kinh nghiệm, kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch.

II. Kế hoạch khái quát:

1. Thời gian:

- Từ 9/2017 đến 6/2018

        2. Thành lập các ban:

2.1 Thành lập ban chỉ đạo

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

C.V TRONG BAN

1

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Bình

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Phạm Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

Phó ban

4

Hoàng Thị Vin

Phó hiệu trưởng

Phó ban

5

Nguyễn Thị Hà

 CT Công đoàn

Ban viên

6

Nguyễn Thị Huế

TPT đội

Ban viên

7

Nguyễn Thanh Tân

Kế toán

Ban viên

8

Nguyễn Thị Hiền Lương

Thanh tra ND- GV

Ban viên

9

Phạm Thị Thúy Hằng

Thủ quỹ

Ban viên

2.2 Ban xây dựng tổ chức nhà trường

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

C.V TRONG BAN

1

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Bình

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Phạm Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

Phó ban

4

Hoàng Thị Vin

Phó hiệu trưởng

Phó ban

5

Nguyễn Lệ Thủy

Thư ký hội đồng

Thư kí

2.3 Ban chuyên môn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

C.V TRONG BAN

1

Nguyễn Thị Bình

Phó hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Kiều Thị Thu Hường

Tổ trưởng tổ 1

Ban viên

3

Lê Thị Nhung

Tổ trưởng tổ 2 + 3

Ban viên

4

Trương Thị Hương

Khối trưởng khối 2

Ban viên

5

Nguyễn Thị Hà

Tổ trưởng tổ 4+5

Ban viên

6

Nguyễn Thị Hiền Lương

Khối trưởng  khối 4

Ban viên

 

2.4 Ban tổ chức đoàn thể

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

C.V TRONG BAN

1

Phạm Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng - CTCĐ

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Huế

TPT đội- BT chi đoàn

Ban viên

 

2.5 Ban xây dựng cơ sở vật chất

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

C.V TRONG BAN

1

Nguyễn Thị Quỳnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Vin

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thanh Tân

Kế toán

Ban viên

4

Phạm Thị Thúy Hằng

Thủ quỹ

Ban viên

 

2.6 Ban xã hội hóa giáo dục:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

C.V TRONG BAN

1

Nguyễn Thị Quỳnh

Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Bình

Phó hiệu trưởng

Phó ban

3

Phạm Thị Kim Tuyến

Phó hiệu trưởng

Ban viên

4

Hoàng Thị Vin

Phó hiệu trưởng

Ban viên

5

Quang Huy Vũ

T.BĐDCMHS

Ban viên

 

Nguyễn Thị Hiền Lương

TTND

Ban viên

 

3. Kế hoạch:

3.1 Tổ chức nhà trường.

a. Lớp học

        - Có đủ các khối lớp của cấp học.

         - Phấn đấu 16 lớp. TB mỗi lớp có 35HS

b. Tổ chuyên môn:

        - Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy – học.

        - Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong một năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.

c. Tổ hành chính - quản trị:

         - Tổ hành chính – quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường Tiểu học.

         - Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý; sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.

         - Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

d. Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh:

          Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

e. Tổ chức đoàn thể:

        - Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
3.2 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

           a. Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường Tiểu học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý.

           b. Đủ cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức.

           c. Có đủ giáo viên nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.3 Chất lượng giáo dục:

       Năm học trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì phải đạt các chỉ tiêu sau:

         a. Tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban hàng năm.

          Tỷ lệ học sinh sinh bỏ học hằng năm: không ;

          Tỷ lệ học sinh lưu ban: 0,2%

          b. Chất lượng giáo dục.

          - Học lực:

             + Xếp loại giỏi đạt từ:  45 % trở lên.

             + Xếp loại khá đạt từ 50 % trở lên

             + Xếp loại yếu, kém: 1%

         - Hạnh kiểm

            + Xếp Loại Tốt và Đạt đạt  100 %

            + Xếp loại: Cần cố gắng: 0%

        - Các hoạt động giáo dục

            + Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

           + Mỗi năm học tổ chức được ít nhất 1 hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.
3.4 Cơ sở vật chất và thiết bị:

 a. Khuôn viên:

         Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch.

b. Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:

b1. Khu phòng học:

       - Khu phòng học cho các lớp học hai buổi/ngày; phòng học thoáng mát,  bàn ghế học sinh, bàn giáo viên đúng quy cách hiện hành.

b2. Khu phục vụ học tập:

- Phòng thư viện đúng theo quy định hiện hành.

- Phòng truyền thống: 01

- Khu luyện tập thể thao: 01

- Phòng làm việc Công Đoàn: 01

- Phòng làm việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 01

b3. Khu hành chính quản trị:

- Phòng làm việc của hiệu trưởng: 1

- Phòng làm việc phó hiệu trưởng: 1

- Phòng văn phòng nhà trường: 1

- Phòng họp hội đồng: 1

b4. Khu sân chơi:

Khu sân chơi, thể dục thể thao không có cây bóng mát

b5. Khu vệ sinh:

Có khu vệ sinh cho giáo viên; khu vệ sinh của học sinh (nam nữ riêng biệt); sạch sẽ, vệ sinh, đảm bảo môi trường.

b6. Nhà để xe:

- Nhà để xe cho giáo viên: 1

- Nhà để xe học sinh: 1

b7. Nước uống, nước sử dụng phục vụ cho học tập và giảng dạy.

Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy – học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

 3.5. Công tác xã hội hoá giáo dục

Nhà trường tích cực tham mưu cho cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng, huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

          III. Kế hoạch cụ thể:  

1. Tổ chức nhà trường:

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

a.Lớp học

-Có đủ các khối lớp của cấp học.

- Có nhiều nhất là 16 lớp

- Lớp ít học sinh nhất: 2C có 29 em. Lớp đông học sinh nhất 3B: 35 em

Hiệu trưởng

Ban xây dựng tổ chức nhà trường

b.Tổ chuyên môn

-Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy – học

- Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong một năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.

Ban chỉ đạo

Ban chuyên
môn

c.Tổ hành chính- quản trị

-Tổ hành chính – quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: hành chính, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường tiểu học.

- Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý; sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Hiệu trưởng

Ban xây dựng
tổ chức nhà trường, GV, CBNV

2.Cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên:

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

a.Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường Tiểu học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý.

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

b.Giáo viên

Đủ cán bộ giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức.

Hiệu trưởng

Ban xây dựng
tổ chức nhà trường

c.Cán bộ công nhân viên

Có đủ giáo viên, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiệu trưởng

Ban xây dựng
tổ chức nhà trường

3.Chất lượng giáo dục:

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

a.Tỉ lệ học sinh bỏ học, lưu ban

Không có học sinh sinh bỏ học hằng năm, học sinh lưu ban không quá 2 %

Ban xây dựng tổ chức nhà trường

-Ban chuyên
môn

 

b.Chất lượng giáo dục

- Học lực:

+ Xếp loại giỏi đạt từ 45 % trở lên.

+ Xếp loại khá đạt từ 50% trở lên

+ Xếp loại yếu không quá 2 %

Ban xây
dựng
tổ chức nhà trường

-Ban chuyên
môn

-GV, CBNV

- Hạnh kiểm:

+ Xếp Loại Tốt và Đạt  đạt 99 % .
+ Xếp loại Cần cố gắng còn 1%

c.Các hoạt
động giáo dục

+Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

+ Mỗi năm học tổ chức được ít nhất 1 hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.

Phó hiệu
trưởng PTCM

-Công đoàn

-Đoàn thanh niên

4.Cơ sở vật chất và thiết bị:

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

a. Khuôn viên nhà trường

- Khuôn viên, cổng trường, biển trưởng (đã hoàn thiện)

 

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

 

b.Cơ cấu các khối công trình trong trường

b1. Khu phòng học:

- Khu phòng học cho các lớp học 2 buổi/ngày; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng; bàn ghế học sinh, bàn giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

b2. Khu phục vụ học tập:

- Phòng thư viện đúng theo quy định hiện hành

- Phòng truyền thống: 1

- Khu luyện tập thể thao: 1

- Phòng làm việc Công Đoàn: 1

- Phòng làm việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 01

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

b3. Khu hành chính quản trị:

- Phòng làm việc của hiệu trưởng: 1

- Phòng làm việc phó hiệu trưởng: 1

- Phòng văn phòng nhà trường: 1

- Phòng họp hội đồng: 1

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

b4. Khu sân chơi:

Đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát (cần hoàn thiện)

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

b5. Khu vệ sinh:

 Khu vệ sinh cho giáo viên: 1khu vệ sinh của học sinh (nam nữ riêng biệt); sạch sẽ, vệ sinh, đảm bảo môi trường.( hoàn thiện)

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

b6. Nhà để xe:

- Nhà để xe cho giáo viên: 1

- Nhà để xe học sinh: 1đảm bảo đủ diện tích

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

b7. Nước:

Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy – học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

Đ/c PHT CSVC

Ban xây dựng cơ sở vật chất

5.Công tác xã hội hóa giáo dục:

HẠNG MỤC

NỘI DUNG THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

Công tác xã hội hóa giáo dục

Tích cực tham mưu cho cấp Uỷ Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng, huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.(Đã và đang thực hiện có hiệu quả).

Ban xây dựng tổ chức nhà
trường

- Hội khuyến học

- CB-NV-GV

- Ban ĐDCMHS

- Cơ quan ban ngành địa phương

    Trên đây là kế hoạch tổng thể lộ trình  xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2017 của trường TH Thanh Văn. Các đồng chí trong ban chỉ đạo và các ban được phân công hàng năm vào đầu năm học cần có kế hoạch cụ thể gửi về ban chỉ đạo nhằm hoàn thành đúng lộ trình trường đạt chuẩn Quốc gia.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo trong nhà trường;

- Các thành viên;

- Ban ĐDCMHS;

- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

                                                                                   

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguồn tin: Trường TH Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:55
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây