Báo cáo PCTN 3 tháng đầu năm 2018

Thứ hai - 19/03/2018 03:56
Báo cáo PCTN 3 tháng đầu năm 2018

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TH THANH VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         Số:  25 /BC- THTV                           Thanh Văn, ngày  12 tháng 3 năm 2018

 

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2018                                  

 

I/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Kính gửi: Phòng GD&ĐT Thanh Oai

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng. Quý 1 năm 2018. Sở Tài chính báo cáo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng quí I năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trong quí II như sau

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị.

- Nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hội nghị viên chức, các buổi họp, trên cổng thông tin điện tử của nhà trường.

 - Sau khi có các văn bản hướng dẫn của các cấp về công tác phòng chống tham nhũng nhà trường đã kiện toàn ban chỉ đạo đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, chống tham nhũng;

- Đã phân công trách nhiệm cho từng cá nhân tổ chức thực hiện trong công tác phòng, chống tham nhũng;

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên  đã thực hiện tốt trong công tác phòng chống tham nhũng

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

- Đã tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động phòng chống tham nhũng của đơn vị; Có sự kiểm tra giám sát của ban thanh tra nhân dân. Hàng quý các vấn đề nội được công khai rõ ràng.Trong quý I đón đoàn kiểm tra giám sát của HĐND huyện Thanh Oai về công tác thu chi nhà trường thu theo đúng các văn bản hướng của các cấp. Không để lạm thu lạm chi xảy ra.  

- Thực hiện tốt công tác xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

- Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng; Không có

- Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, đạo đức nhà giáo.

- Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện tốt

          - Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Có thực hiện việc minh bạch tài sản đối với Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ.

- Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

- Việc thực hiện cải cách hành chính: Tốt

- Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Giáo viên, nhân viên luôn có tinh thần học tập, ứng dụng CNTT trong công việc đạt hiệu quả cao.

- Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Tốt

- Các nội dung khác đã thực hiện nhằm phòng ngừa tham nhũng: Không

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.

- Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng:

 qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị: Nhà trường không có hiện tượng tham  nhũng xảy ra trong công tác tự kiểm tra.

- Kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng qua hoạt động thanh tra: Qua công tác thanh tra tài chính của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND huyện Thanh Oai chưa phát hiện hành vi tham nhũng tiêu cực trong đơn vị.                           

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo: Không

- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của đơn vị: Không

- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: Không có hiện tượng tham nhũng trong đơn vị.

II/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1.     Đánh giá tình hình tham nhũng.

         Ban lãnh đạo nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng,lãng phí gắn với công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động trong cơ quan gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường.

- So sánh tình hình tham nhũng kỳ này với cùng kỳ năm trước: Không có hiện tượng tham nhũng xảy ra trong đơn vị.

 2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

- Hiệu quả công tác PCTN trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị:  Tốt        

- So sánh hiệu quả công tác PCTN kỳ này với cùng kỳ năm trước: Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

- Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng; Tốt

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng:

Công tác kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng của đơn vị chưa được sâu sát. Nghiệp vụ chưa có nhiều nên hiệu quả chưa cao

 

III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục tuyên truyền nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của chính phủ về ban hành chiến lược quốc gia phòng chống tham nnhungx đến năm 2020. Luât thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương về công tác phòng chống tham nhũng cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao sức chiến đấu, nâng cao vao trò của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, minh bạch tài sản, thu nhập.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát của tổ chức đoàn thể và ban thanh tra nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lí nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền theo quy định.

 

IV/ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh, kiểm tra trong sạch, có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, trung thành, liêm khiết khách quan

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra.

Trên đây là báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 3 tháng đầu năm 2018 của trường Tiểu học Thanh Văn

 

Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai

-Ban Thanh tra ND trường

-Lưu hồ sơ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thanh Văn

 Tags: báo cáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:55
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây